Svensk-Polsk tillverkare av ståltrappor, plattformar för industrin och byggsektorn

Projektering | Design | Tillverkning

Våra kunder

aktörer inom fastig-, bygg-, industrisektorn.

Modern produktionsanläggning

Över 200 anställda

kontor i Polen, Sverige och Storbritannien

Certifierad SS EN 1090

Vår moderna maskinpark ger potential

Arrow
Arrow
Slider

TRAPPOR

Lätta stålkonstruktioner med ett brett användningsområde bl.a. inom bostadsbyggande, industri anläggningar, offentliga byggnader mm.

MODULTRAPPOR

Modultrapporna är en unik produkt. Som de enda på marknaden har de justerbar trappstegshöjd vilket underlättar anpassning till valfri höjd.

wallzip

Det är ett system som består av tillfällig stålvägg i mark, metod för utförande av slitsmurar. Ett nödvändigt hjälpmedel för grundläggning.

KRAFTSEKTOR

Vi tillverkar och levererar till kraftledningsstolpar av utvalda modeller samt övriga stålkonstruktioner avsedda för kraftsektorn.

EPS-SKYDDSSYSTEM

Det är ett modernt fallskyddssystem som uppfyller europeiska säkerhetsstandarder och är avsett för fallskydd i byggnader, öppningar och andra platser där risk för fall från höjd föreligger.

TILLFÄLLIGT BYGGSTÄNGSEL

Tillfälliga stängsel är mobila inhägnader med en konstruktion som är lätt att flytta och som ställs upp för en viss tid för att avgränsa ett område från omgivningen och skydda egendom eller säkerställa säkerhet på en byggarbetsplats, industriområde och på vägar.

LEJDARE

Polen, Kozienice

INDUSTRI TRAPPOR

Sverige, Växjö

SPIRALTRAPPOR

Sverige, Helsingborg

UTRYMNINGSTRAPPOR

Norge, Björnåsen