Skip to content
trapphus
Trapphus av stål

TRAPPHUS

+46 70 5259 918

Trapphus av stål är en oskiljaktig del av alla typer av byggnader.

Inom byggandet finns:

 • utvändiga trapphus av stål
 • invändiga trapphus av stål

FÖRDELAR MED TRAPPHUS AV STÅL

 • användandet av ett trapphus eliminerar risken för haveri som är fallet vid hiss
 • ett designat trapphus utgör ett intressant arkitektoniskt inslag i byggandet
 • användandet av ett systemtrapphus påskyndar monteringsprocessen och färdigställandet av objektet
 • ett trapphus av stål ger ett billigare utförande jämfört med traditionella lösningar i betong.

TLC använder olika sorters material för  trappsteg och själva stålkonstruktioner. I de flesta fallen använder vi stål av kvalitet S235 och S355, rostfritt eller aluminium. Tack vare samarbetet med beprövade och världsledande stålleverantörer kan vi alltid garantera högsta kvalitet av den levererade konstruktionen. Vår egen pulverlackeringsanläggning garanterar en hög kvalitet och lång livslängd på den utförda ytbehandlingen.

 

TLC gruppen använder en rad beprövade och innovativa lösningar, från standard trappsteg av gallerdurk, egendesignade och innovativa räcken som är barnsäkra samt industri räcken och lämpliga anslutningar mellan konstruktionerna som tas fram av designavdelningen. TLC gör allt för att de presenterade lösningarna ska vara säkra och hållbara och samtidigt kännetecknas av högsta kvalitet och attraktivt pris. TLCs beprövade lösningar uppskattas sedan många år av kunder från hela världen.

KONSTRUKTIONSSTANDARDER FÖR TRAPPHUS AV STÅL

Trapphus av stål som tillverkas av TLC gruppen utförs i enlighet med EN-1090-1, och vid tillträdestrappor inom industrin gäller standarden EN ISO 14122 – Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1-4. Tillförlitlighet och säkerhet av trapphusens konstruktion – är ett av de viktigaste dimensioneringskriterierna.

 • EN_1990_2004: Grunder i dimensionering av konstruktioner
 • EN-1991-1-2 – Laster på bärverk. Termisk och mekanisk verkan av brand
 • EN-1993-1-2 – Dimensionering av stålkonstruktioner.. Konstruktionsberäkningar med hänsyn till brandförhållanden
 • EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner.
 • EOTA – 11/0014 – Sika Unitherm Platinium
 • ECCS N89 – Euro nomogram – Fire Resistance of steel structures
 • Access Steel – anvisningar för dimensionering av stålkonstruktioner

De grundläggande kraven för konstruktionens tillförlitlighet ska konstruktioner och konstruktionselement dimensioneras så att

 • de ska motstå förhållanden som kan uppstå under byggnation och användning och
 • fungera korrekt i normala användningsförhållanden
 • bibehålla konstruktionen i sin helhet vid brand, explosion eller lokal skada.

 

Kraven ska uppfyllas under konstruktionens planerade livstid varför trapphus i stål ska dimensioneras och underhållas i avsedd miljö så att de uppfyller följande villkor:

 • trapphus ska ha en lämplig brandbeständighet, dvs. minskning av materialets hållfasthetsegenskaper ex. till följd av påverkan av hög temperatur ska inte leda till någon förändring av de tekniska egenskaperna eller prestandan och minimal förlust av lastbärande förmåga
 • tillverkningen av trapphus genererar en liten åtgång av material, energi och arbetskraft
 • trapphusen minimerar konsekvenser av ett haveri med hänsyn till människans liv och hälsa i situationer så som jordbävningar, bränder och väderleksförhållanden

trapphus

DIMENSIONERING OCH MONTERING AV TRAPPHUS

Vi dimensionerar trappor individuellt! Konstruktionsavdelningen tar fram 3D-design och skickar en visualisering till kunden för godkännande. Sedan utförs hållfasthetsberäkningar och produkten hamnar på produktionsanläggningen. TLC teamets ambition är att alltid uppfylla sina kunders högsta krav.

 

Stålkonstruktioner, trapphus av stål monteras med hjälp av skruvförband eller profilförband till väggar eller så förbereds en självbärande stålkonstruktion som oftast vilas på fackverkspelare. Designerteamet minimerar användningen av förbindningar med externa stöd och byggnader.  Trappsteg monteras oftast med bult

VÅRA PROJEKTER

UTVALDA PROJEKT

------marketizer---------------