Skip to content
modultrappor-9
modultrappor-4

Carla trappor

BEHÖVER DU HJÄLP
ATT VÄLJA TRAPPOR?

KONTAKT MIG

 
kontakt-marcus

Marcus Jönsson
Product sales manager

Carla trappor är en modern och praktiskt trappa för industrisektorn. De tillhör gruppen modultrappor vilket skiljer dem från de välkända klassiska designtrapporna. Våra ingenjörer har lyckats skapa en modulär spiraltrappa, vilket gör det möjligt att utelämna tid och kapitalkrävande process för att förbereda teknisk dokumentation. Tack vare ett brett utbud av varianter kan spiraltrapporna enkelt anpassas efter kundens behov, vilket garanterar tidsbesparing under genomförandet av beställningen.

Den största fördelen med de industriella spiraltrapporna är möjligheten att maximera det tillgängliga utrymmet i rum med begränsat utrymme t.ex i logistik, lager eller produktionshallar.

På grund av sin konstruktion och avsedda användning erbjuder TLC tre typer av modultrappor:

Certyfied manufacturer modular stairs

Vad är färdiga modultrappor för industrin? Carla-systemet

En färdig modultrappa är inget annat än en kommunikationslänk mellan våningarna i en byggnad. Som namnet antyder består de av färdiga element/moduler som avsevärt underlättar deras installation. Carla industritrappsystem är designat för självmontering. Kunden behöver därför inte ett team av proffs – hela processen baseras på den bifogade instruktionen. Vid användning av spiraltrappan säkerställs dessutom full användning av utrymmet.

Extern och intern modultrappa - avsedd användning

Carla spiraltrappsystem skapades med industrisektorn i åtanke.

Konstruktionens enkelhet och lätthet kombinerat med en garanti för säkerhet gör TLC-ståltrappan idealisk för kommunikationsfunktionen i industribyggnader. Dessutom kan de även ge extern tillgång till fastigheten. Deras spiralkonstruktion är ett medvetet försök att underlätta användningen av utrymmet som ofta är mycket begränsat. Carla-systemet kan användas som:

 • Trappor i lagerområden
 • Trappor i produktionshallar
 • Trappor i logistikhallar
 • Trappor i maskinparker
 • Trappor i fabriker
 • Trappor som entréer till mezzaniner
 • Trappor i kylhus
 • Trappor i avfallssorteringsanläggningar
 • Trappor i hangarer
 • Trappor i tekniska lokaler
 • Trappor på offentliga platser

Förutom industrin kan spiralsystemet även användas inom jordbrukssektorn.

Fördelar med Carla modultrappa för industrin

Innovativ TLC installationsmetod

modultrappor-11

Höger eller vänstersvängd spiraltrappa

modultrappor-12

Trappradie
900, 1000,
1100 mm

modultrappor-13

Säkerhetsräcke

modultrappor-14

Höjdintervall
320-6000 mm

modultrappor-15

Modulära trappor för industrin - Standarder

Grunden för vårt företag är produktens överensstämmelse med tillämpliga nationella standarder. Som en global tillverkare, närmast förknippad med industri- och byggsektorerna, är användarsäkerhet av yttersta vikt för oss.

Vi garanterar att våra industritrappor uppfyller EN ISO 14122-3, som bland annat specificerar kraven på trappor som tillgång till maskiner och utrustning.

Carla modulära industritrappor - Pris

Letar du efter en alternativ konstruktion till ståltrappor? Välj Carla modulsystem. Denna lösning kommer att spara tid och som ett resultat minimera kostnaden för din investering. Ladda ner och beställ industriella spiraltrappor. Osäker på hur man gör det? Våra specialister är redo att ge dig råd och svara på alla dina frågor – kontakta oss via telefon eller via formuläret –

Carla modulära industritrappor - Utvalda realiseringar

Hur du installerar en modulär trappa. Carlas industritrappsystem.

Installation är ofta en av de viktigaste faktorerna som påverkar en produkts attraktivitet. Det är utmanande att skapa en produkt som är säker och enkel att installera. När det gäller Carla spiraltrappa erbjuder vi montering av stegen till den centrala pelaren baserat på den innovativa TLC-metoden – hammarbultar.

T-Bultar
T-Bultar

I det industriella spiraltrappsystemet kan vi välja mellan tre plattformsmonteringsalternativ:

 • Rakt fram
 • Till höger eller vänster
 • Montering utan plattform

 

Det är möjligt att utöka plattformen med ytterligare element. Vi tillhandahåller både utvändiga och invändiga metalltrappor med steghöjdsjustering från 160 mm till 200 mm. På grund av trappans industriella karaktär finns fyllningen av trappstegen tillgänglig i två alternativ:

 • Profilerat galler
 • Svetsat galler

Perforerad lättdurk
Perforerad lättdurk
Svetsat galler
Svetsat galler

Båda fyllningarna har utvecklats i enlighet med TLC-standarder. De ger halkskydd för användaren.

Dessutom har Carla industritrappa möjlighet att montera en invändig ledstång och en skyddsbur av svetsat galler. Utrustat med en modulär ledstång, uppfyller Carla-systemet de högsta säkerhetsstandarderna (produkten uppfyller EN ISO 14122-3) samtidigt som användarkomforten bibehålls.*

Bur med pressvetsad gallerdurk
Bur med pressvetsad gallerdurk
Handtag på insidan
Handtag på insidan
Modulräcke
Modulräcke

Modulära spiraltrappor är framför allt lätta att montera. Du kan göra det själv, utan några ytterligare kvalifikationer, team av proffs eller specialutrustning. Ladda ner instruktionerna.

*gäller för trappor upp till 4m höjd

modultrappor carla

CARLA modultrappa – konfigurera

1. Välj stegtyp

Perforerad lättdurk
Perforerad lättdurk
Svetsat galler
Svetsat galler

2. Välj en variant på plattform

modultrappor-ikona-1
modular-teappa-utvalda-realiseringar-12
modultrappor-ikona-2
modular-teappa-utvalda-realiseringar-13
modultrappor-ikona-4
modular-teappa-utvalda-realiseringar-14
modultrappor-ikona-3
modular-teappa-utvalda-realiseringar-15
modultrappor-ikona-5
modular-teappa-utvalda-realiseringar-16

ytterligare alternativ

modular-teappa-utvalda-realiseringar-17

Möjlighet att installera en innerhandledare till varje variant

modular-teappa-utvalda-realiseringar-18

möjlighet till montering av skyddsbur av gallerdurk till varje variant

Det är möjligt att montera varje variant av spiraltrappa i höger- och vänsterutförande

3. Välj höjd och antal steg

Kontrollera tillgängliga alternativ och dimensioner för modulära spiraltrappor eller ring och kontakta våra specialister.

Vi kan hjälpa dig att välja rätt alternativ för ditt rum.

Följande tabell visar värdet på trapphöjden:

Bestämning av platsen för det första steget längst ner:
1) Från höjden [H] reglerar det erforderliga antalet steg.
2) Välj trappans radie [R].
3) Läs gradvärdet [x°].
4) Rita som visas i diagrammet, med början från den övre landningen [A].

carla-trappor-1
carla-trappor-2

TEKNISK SPECIFIKATION

modular-teappa-utvalda-realiseringar-31
modular-teappa-utvalda-realiseringar-32
modular-teappa-utvalda-realiseringar-33
modular-teappa-utvalda-realiseringar-34
The table accords to variants
The table accords to variants
The table accords to variants
The table accords to variants
modular-teappa-utvalda-realiseringar-35
modular-teappa-utvalda-realiseringar-36

Modulära trappor för industrin - varför oss?

Vi har arbetat med stål i flera år och använder endast material av hög kvalitet, vilket säkerställer hållbarheten och motståndskraften hos våra produkter. Dessutom är våra ståltrappor (både raka och spiraltrappor) varmförzinkade. Detta ger ett permanent skydd mot korrosion, vilket garanterar möjligheten att använda systemet både som utvändiga trappor och invändiga.

Som världsledande inom branschen, när vi skapade Carla industriella trappsystem, var vårt mål att förbättra kvaliteten på kommunikationen inom en byggnads golv, samtidigt som vi minskade tid och investeringskostnader. Mitt i en våg av komplexa innovationer har vi prioriterat enkelhet och användarvänlighet.

Kontakta oss

* I consent to the processing of my personal data by TLC Sp. z o.o., in accordance with the Personal Data Protection Act for the purposes of submitting the application via the form. I also declare that I provide my personal data voluntarily and I am aware of my right to access and supervise their content, including the possibility of a request for permanent deletion at any time. I accept the provisions of the Privacy Policy

** Add file in pdf, docx, jpg, png format *

kontakt-marcus

Marcus Jönsson
Product sales manager

 
------marketizer---------------