Skip to content
eps system
EPS-SYSTEM

EPS är ett modernt skyddssystem som uppfyller både nationella och europeiska säkerhetsstandarder och är avsett för fallskydd i byggnader och byggnadsverk, teknologiska öppningar, kommunikationsleder och andra platser där risk för fall från höjd föreligger.

Europeiska unionens föreskrifter är väldigt restriktiva vad gäller säkerhet på byggarbetsplatser. För att tillmötesgå dessa krav har TLC introducerat EPS på marknaden – ett modernt system för fallskydd hos byggnader, tekniska öppningar, kommunikationsleder med flera. EPS-systemet har provats av Institutet för mekanisering av bygg- och gruvindustrin avseende på överensstämmelse med standarden EN 13374. TLCs produkter är CE-märkta som byggvaror. De uppfyller kraven enligt den senaste europeiska förordningen 305/2011 (CPR). TLC har certifikat gällande Företagsintern produktionskontroll avseende produkternas överensstämmelse med standarden EN 1090. Förkortningen EPS kommer från benämningen Edge Protection System och innehåller en rad lödningar som höjer säkerheten på byggarbetsplatser, i byggnader, schakter osv.

 

EPS - SKYDD

skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem
skyddssystem-15

UTVALDA PROJEKT

------marketizer---------------