TLC’S SPIRALTRAPPA I KONTORSKOMPLEX I GÖTEBORG, SVERIGE.

Ett nytt kontorskomplex i Göteborg har visat sig vara ett utmärkt exempel på vårt arbete. Fackförbundet Kommunal Västs byggnad använder en spiraltrappa som tillverkats, levererats och installerats utav TLC.