Industri trappor

INDUSTRI TRAPPOR

 

 

 

 

Industri trappor – begreppet avser oftast lätta trappkonstruktioner och integrerade trapphus med olika konstruktioner och uppbyggnader. Trapporna designas oftast individuellt och används sedan i produktions-, lager-, logistikhallar, både inom och utomhus i byggnader och industrihallar.

Den viktigaste uppgiften för industri trappor är att säkerställa ett säkert och bekvämt tillträde till högre våningsplan eller plattformar och bryggor som omgärdar olika sorters maskiner eller andra anordningar.

Industri trappornas konstruktion är oftast tillverkad av S235/S355 stål som rostskyddas genom varmförzinkning och/eller målning. Trappelementen (handledare, räcken, delar av bärverket) kan ytbehandlas:

  • med spraymålning
  • med pulverlackering
  • med Duplex-metoden
  • med brandskydds färg för högre brandmotstånd

Industri trappor kan också vara tillverkade av rostfritt stål eller aluminium. Beroende på ändamålet och kundernas eller byggherrarnas krav kan trapporna designas och tillverkas med färdiga standardelement (bärande ram, vangstycken, räcken) som finns i sortimentet eller designas individuellt, tillverkas och sedan monteras på avsedd plats.   

Vi har möjligheter och mångårig erfarenhet från dimensionering och tillverkning av komplicerade industri trappor. Vi har utfört flera spektakulära i Polen och i hela Europa.

Industri Trappor STANDARD TRAPPOR

Standard trappor används ofta på industrianläggningar, produktions- och lager-hallar. Högkvalitativt material och individuell design så att ståltrapporna uppfyller gällande säkerhetskrav.

 

Se

Industri Trappor UTRYMNINGSTRAPPOR

Utrymningstrappor används som utrymningsväg både i flerbostadshus och i offentliga byggnader. De viktigaste egenskaperna av utrymningstrapporna: låg vikt, liten monteringsyta, hög hållfasthet mot belastning och tryck från folkmassa.

 

Se

Industri Trappor SPIRALTRAPPOR

Spiraltrappor är ett förslag som lämpar sig utmärkt för offentlig, industri eller flerfamiljsbyggnader men även för andra objekt med originella arkitektoniska och designlösningar.

 

Se

Industri Trappor LEJDARE

Lejdare – hel-svetsade eller ihop-bultade lätta konstruktioner av varmförzinkat stål eller rostfritt stål.

 

Se

Industri Trappor TRAPPHUS

Trapphus av stål en enkel lösning med snabbt montage.

Se

Industri Trappor STÅLPLATTFORMAR

Stålplattform kan anslutas till trappor eller vara helt fristående.

Se

Industri Trappor TRAPPSTEG

Trappsteg av fabrikatet TLC kännetecknas av kombination mellan säkerhet och hållfasthet, enkel montering, hållbarhet och hög kvalitet.

Se

Industri Trappor RÄCKEN

Räcken som tillverkas av TLC utförs i enlighet med gällande branschstandarder och föreskrifter.

Se

Industri Trappor STÅLTRAPPOR – andra

Invändiga och utvändiga ståltrappor som tillverkas av TLC används inom industrin och på allmänna platser.

Se

------marketizer---------------