Skip to content

fallskydd
Fallskyddssystem

Fallskyddssystem för byggarbetsplatser

TCS-SYSTEM

TAS-SYSTEM

Modullösningar för tillfälliga trappor och trapphus som är lätta, snabba att montera och säkra. De utgör ett perfekt alternativ för provisoriska byggkonstruktioner.

 
EPS-SYSTEM

EPS-SYSTEM

Ett modernt fallskyddssystem som uppfyller både nationella och europeiska säkerhetsstandarder och är avsett för fallskydd i byggnader och byggnadsverk, teknologiska öppningar, kommunikationsleder och andra platser där risk för fall från höjd föreligger.
 
TILLFÄLLIGA CONTAINERTRAPPOR

TILLFÄLLIGA CONTAINERTRAPPOR

The container temporary stairs are suitable for use in the different types of container structures used as social rooms, offices and warehouses. Container stairs ensure safe access to higher floors, which allows using the full potential of the structure.

 
Fallskyddssystem

TILLFÄLLIGA STÄNGSEL

Tillfälliga stängsel är mobila inhägnader med en konstruktion som är lätt att flytta och som ställs upp för en viss tid för att avgränsa ett område från omgivningen och skydda egendom eller säkerställa säkerhet på en byggarbetsplats, industriområde och på vägar.

 
------marketizer---------------