Skip to content
tillfalliga stangsel
tillfalliga-stangsel

TILLFÄLLIGA STÄNGSEL

Är mobila inhägnader med en lätt konstruktion som är enkel att flytta och som ställs upp för en viss tid för att avgränsa ett område från omgivningen och skydda egendom eller säkerställa säkerhet på en byggarbetsplats, industriområde och på vägar. Två stängseltyper finns tillgängliga: insynsskyddade och genomsynliga. Genomsynliga stängsel används där inget insyns- eller dammskydd krävs. Insynsskyddade stängsel säkerställer en högre diskretion och skydd.

Som tillverkare av tillfälliga stängsel erbjuder vi dimensionering, transport och uthyrning av stängsel i hela Europa.

TILLFALLIGA-STANGSEL

INSYNSSKYDDADE STÄNGSEL

Tillfälliga insynsskyddade stängsel rekommenderas för inhägnad av byggarbetsplatser och vägar. De fungerar utmärkt i särskilt svåra förhållanden och på alla platser där de måste förflyttas och ska säkerställa insynsskydd eller skydd mot damning från byggarbetsplatser.

TILLFALLIGA-STANGSEL

NÄT STÄNGSEL

Tillfälliga nät stängsel rekommenderas för inhägnad av byggarbetsplatser, industriområden och vägar där inget insynsskydd eller dammskydd behövs.

Som tillverkare av tillfälliga genomsynliga stängsel erbjuder vi dimensionering, transport och uthyrning av stängsel i hela Europa.

TILLFALLIGA-STANGSEL-4

SKYDDSRÄCKEN

Lätta, robusta och mycket stabila skyddsräcken avsedda för avgränsning av kommunikationsleder, avskilja allmänna ytor från avgränsade, osv.

 
------marketizer---------------