Skip to content
utrymningstrappor
Utrymningstrappor

UTRYMNINGSTRAPPOR

+46 70 5259 918

Utrymningstrappor används som utrymningsväg både i flerbostadshus och i offentliga byggnader. Trapphus av denna typ kännetecknas av en hög hållfasthet mot belastningar och trycket från folkmassan. Detta är den billigaste, snabbaste och enklaste metoden för att säkerställa en säker utrymning.

FÖRDELAR MED UTRYMNINGSTRAPPOR

 

HÖG HÅLLFASTHET
Konstruktionerna är beständiga för, hög belastning och brandpåverkan

 

HALKSÄKERHET</b
Steg utförs normalt av gallerdurk med en halksäker kantlist.

 

VÄRLDSKLASS
Trapporna designas med beaktande av högsta säkerhetsstandarder.

 

VÄDERBESTÄNDIG
Hela trappan varmförzinkas  och/eller pulverlackeras i kulörer ur RAL-färgkarta.

 

ENLIGT BYGGNORMER
För att säkerställa en kvalitetskraven tillverkas trapporna i enlighet med gällande byggnormer. Utrymningstrappor kännetecknas av enkel montering och lägre kostnader (särskilt vid jämförelse med standardkonstruktioner av armerad betong).

Utrymningstrappor

VÅRA PROJEKTER

UTVALDA PROJEKT

------marketizer---------------