Skip to content
tas-system
TAS-TILLFALLIGA-TRAPPOR

TAS TILLFÄLLIGA TRAPPOR

Modullösningar för tillfälliga trappor och trapphus som är lätta, snabba att montera och säkra. De utgör ett perfekt alternativ för provisoriska träkonstruktioner. Tack vare moduluppbyggnad och universellt användningsområde används de på alla platser där man måste till fots på ett säkert sätt passera små och stora nivåskillnader.

På byggarbetsplatser finns det behov av gångtrafik mellan olika nivåer där arbetet utförs: våningsplan, schakter, sluttningar, vallar, osv. För att tillmötesgå dessa förväntningar har TLC gruppen tagit fram säkra och universella tillfälliga trappor och trapphus. Trapporna kan ställas upp med 25° till 50° vinkel mot horisontallinjen varför användarna kan anpassa dem till terrängförhållanden.

Konstruktionen av tillfälliga trapphus följer standarden EN 12811: “Temporära konstruktioner på byggarbetsplats”. Trapphusen uppfyller krav på bärförmåga enligt klass 1 (1 kN på en yta med måtten 200×200 mm enligt PN-EN 12811). Trappor och tillfälliga trapphus av fabrikatet TLC är avsedda för självständig montering med hjälp av lyft. De kan byggas upp till 8,5 m. Riktigt uppställning och fastsättning av trapphus och tillfälliga trappor gör att man på ett säkert och bekvämt sätt kan transportera elverktyg, små anordningar och byggmaterial.

Titta på vår nya video

om TAS-systemet

Tillfälliga trappor tas

trapphus tas

Ansökan TILLFÄLLIGA TRAPPOR

ANSÖKAN TILLFÄLLIGA TRAPPOR

UTVALDA PROJEKT

 

------marketizer---------------